MÁY BAY PHUN THUỐC KHÔNG NGƯỜI LÁI

MÁY BAY PHUN THUỐC KHÔNG NGƯỜI LÁI

MÁY BAY PHUN THUỐC KHÔNG NGƯỜI LÁI

MÁY BAY PHUN THUỐC KHÔNG NGƯỜI LÁI

 

 

-  Nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, cung cấp lương thực, thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho ngành công nghiệp. Tuy nhiên, nền nông nghiệp Việt Nam còn khá nhiều hạn chế về: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu dẫn đến cho ra nông sản có năng suất thấp, chất lượng kém, không đồng đều.

⇒  Do đó, việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp là giải pháp giúp nâng cao chất lượng, phẩm chất, tăng tính cạnh tranh cho nông sản và đạt hiệu quả kinh tế cao. Và xu hướng áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp hiện nay là sử dụng máy bay phun thuốc không người lái (UAV)

Vậy máy bay không người lái (UAV) là gì ?

 

- Máy bay không người lái (UAV) là viết tắc của "Unmanned Aerial Vehicle". Theo đúng tên gọi của mình trên UAV không có phi công lái mà được điều khiển từ xa bằng tay cầm điều khiển. 

- Máy bay không người lái đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, xây dựng, cứu hộ, an ninh,... Trong đó, hiện nay nông nghiệp là lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ nhất.

 

Các lợi ích mà máy bay phun thuốc không người lái mang lại

 

MÁY BAY PHUN THUỐC KHÔNG NGƯỜI LÁI

Zalo 093 777 2718
Hotline tư vấn miễn phí: 093 777 2718
Zalo